Mengembalikan Surau Sebagai Pusat Peradaban Minangkabau

Institusi yang berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dan budaya di Minangkabau adalah surau. Dari suraulah cikal bakal keutuhan dan keutamaan masyarakat Minang beradat dan beragama dijalankan secara bersamaan. Keberhasilan ditandai apabila anak pandai mengaji, taat beribadah, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Mampu memakaikan tata krama adat, pandai petatah petitih adat, menguasai kesenian anak nagari …

Advertisements

Panitahan Kematian

Sutan Mudo Nak manitah jo sutan agak sapatah . Sutan Pamenan Manitah lah Mak Sutan Mudo Adopun panitahan nan kadilauan kapado sutan kini .dek karano singkek umua lah panjang parmintaan lah bapulang ka rahmatulah kaluarga dari ahli waris nan banamo…sahari tadi. Silang nan bapangka karajo nan bapokok sarato jo ahli waris mamamintaan kapado niniak mmak …

Panitahan Maanta Marapulai

Sutan Sinaro (Dari kaum laki laki) Manitah kapado niniak mamak kaum perempuan..... Maa mak datuak Putiah, kamanitah jo mamak... Datuak putiah  (Niniak mamak kaum perempuan) ...laiSutan Sinaro, manitah lah.... Sutan Sinaro Sungguah mak datuak nan disambah, tagah dek adat jo pusako, dek barih cupak jo gantang, batinnyo kapado sagalo niniak jo mamak. Karajo nan bapokok, …

Panitahan Katurun Rumah

St.Mangkuto : ” Angku sutan Alamsyah, ambo manyambah.” ( disampaikan dengan menyusun jari seperti menyembah ke arah St.Alamsyah, dan St.Alamsyah berdiriuntuk kemudian menjawab). St.Alamsyah : ” Manitahlah, Sutan Mangkuto”. St.Mangkuto : ” Sungguahpun Sutan surang nan ambo sambah, alah sarapek papeknyolah Niniak mamak, sarato jo silang nan bapangka karajo nan bapokok, nan Sutan baipa bisan, …