Panitahan Kematian

Sutan Mudo Nak manitah jo sutan agak sapatah . Sutan Pamenan Manitah lah Mak Sutan Mudo Adopun panitahan nan kadilauan kapado sutan kini .dek karano singkek umua lah panjang parmintaan lah bapulang ka rahmatulah kaluarga dari ahli waris nan banamo‚Ķsahari tadi. Silang nan bapangka karajo nan bapokok sarato jo ahli waris mamamintaan kapado niniak mmak …

Advertisements